Religion of name Saki

Name: 
Show similar names     Show variant names
Locally:  咲希

Person with name  Saki  are mainly  Hindu's  by religion.
Name  Saki  is of  Indian, Japanese  origin,  and it generally means  Friend.  Name  Saki  is a  Feminine  (or Girl) name.  

Show more information of name  Saki
Find  Rashi,  Numerology,  Lucky number, lucky days, lucky color,  Auspicious stones  for  Saki or Find  Chinese zodiac sign  or  Birthstone for your birthday
Similar sounding names: Sahas, Sasi, Shachi, Sessy, Sashi, Sukie, Saiyasha, Sakshi, Sahika, Sissie, Sayesha, Sage, Sachh, Saija, Sahaj, Saachi, Shasha, Skye, Sasya, Susie, Shakya Samrat, Sesha, Saju, Sachie, Sachi, Sakhi, Sahasya, Sequoia, Sahoj, Suzie, Suse, Sissy, Saki, Sky, Saesha, Suzy

Show more information for this name
Find compatibility of name Saki with different names

Summary...
Religion: Hindu's
Gender: Girl
Origin: Indian, Japanese
Meaning: Friend
In Local: 咲希
Suffixed Name: Sakidevi, Sakiben, Sakishree
   © IndiaChildNames.com  2011-2023,  All Rights Reserved